Kariyer Yapayım ve Akademik “Ürün”


Değerli İlgililer,

Günümüz dünyasında, yapay zeka ve Endüstri 4.0’ın akademik çevrelerdeki etkisi giderek artmaktadır. Bu yeni dönem, öğrenme ve öğretme metodolojilerinde köklü değişiklikler getirirken, eğitim materyallerinin ve yaklaşımlarının da bu dönüşüme ayak uydurması gerekmektedir. Bu bağlamda, yapay zeka araçlarının kullanımıyla hazırlanan “Kariyer Yapayım” çalışması, akademi ve eğitim dünyasındaki bu değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, yapay zeka araçlarının akademik “ürün” geliştirmede ne derece etkili olabileceğini keşfetmek, bu araçların “gerçekmiş gibi yapayım” çabalarındaki farklılıkları gözler önüne sermek ve akademik çalışmalarda nasıl kullanılabileceğine dair veri toplamak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, kariyer planlaması ve gelişimi konularında bir içerik sunarak, bu alanda mevcut kaynak eksikliğini gidermeye yönelik olmasa da bir ek kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

Dördüncü Sanayi Devrimi ve yapay zeka çağında, akademik çevrelerde gerçekleşen değişimleri kucaklayarak, bu dönüşümün bir parçası olmak ve bu alandaki sorumlulukları yerine getirmek önem arz etmektedir. “Kariyer Yapayım” çalışması, bu dönüşümü sınama ve akademik bir şerh düşme amacı gütmektedir. Çalışma içeriği, görseller ve şemalar seçilen renkler fonlar hatta kenar boşlukları da dahil olmak üzere, yapay zeka ile belirlenmiş, amatör bir ruhla ve akademik bir dil kullanılarak hazırlanmıştır. Z kuşağına hitap edecek şekilde tasarlanmış olan bu çalışma, basılı bir format yerine dijital olarak sunulmuş ve derslerde ek kaynak olarak kullanıma uygun hâle getirilmiştir.

Bu çalışma ile ilgili yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin paylaşıldığı @kariyeryapayim sosyal medya hesapları da araştırma sürecine katkı sağlama ve güncel bilgilerle etkileşimde kalma fırsatı sunmaktadır. Çalışmanın önsözünde yer alan anketin doldurulması, araştırmanın sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır ve bu sürece katkıda bulunmak isteyen herkesi bu anketi doldurmaya davet etmektedir.

@kariyeryapayim sosyal medya hesapları aracılığıyla sorular ve görevler de paylaşılacak, bu sayede interaktif bir öğrenme deneyimi sağlanacaktır. Ayrıca, derslerde kullanılmak istenirse sunumlara ve ilgili kaynaklara www.erdemkanisli.com adresinden ulaşılabilir. Bu kaynaklar, öğretim materyallerini zenginleştirirken, öğrencilere kariyer planlama süreçlerinde rehberlik etme potansiyeline sahiptir.

Yapay zeka ve Endüstri 4.0’ın eğitim dünyasına getirdiği bu dönüşümün bir parçası olarak, “Kariyer Yapayım” çalışmasıyla ilgili geri bildirimlerinizi ve sorularınızı büyük bir merakla bekliyorum.

Saygılarımla,

kitabı indirmek için de en baştaki görsele tıklayabilirsiniz.