Bildiri.

7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 
2017 Adana (Özet Bildiri) 

Spor Kulüplerinin Yapısal Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: KOBİ’leşme
AL-FARABI I. International Congress on Social Sciences 
2017 Gaziantep (Özet Bildiri)

Ulusal Varlık Fonlarına Genel Bir Bakış: Türkiye Ve Norveç Örnekleri
I. International Scientific and Vocational Studies Congress

2017 - Ürgüp / Nevşehir (Özet Bildiri) (s. 680)

Uluslararası İşletmelerde Performans Değerleme 
I. International Scientific and Vocational Studies Congress

2017 - Ürgüp / Nevşehir (Özet Bildiri) (s. 160)

Türkiye Varlık Fonu Öncesinde Ulusal Varlık Fonlarının Şeffaflık Ve Hesap Verebilirliklerini Değerlendirme Yöntemleri
I. International Scientific and Vocational Studies Congress

2017 - Ürgüp / Nevşehir (Poster) (s. 711)

Finansal Yönetimin Gelişim Ve Değişiminde Etkili Olan Unsurlara İlişkin Bir Sınıflandırma
Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Sempozyum - V 

2009 - Balıkesir (Tam Metin Bildiri)

Küresel Finansal Kriz Sonrası İstihdam Piyasası ve Önlemler
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 

2010 - Şanlıurfa (Tam Metin Bildiri) 

Türkiye de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu
Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu

2011 - Kilis (Tam Metin Bildiri)

Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsasına Geçiş Süreci.